DMD - Fundusze Europejskie Program Regionalny

 

DMD Sp. z o.o., uzyskało wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr RPPD.01.05.00-20-0265/18 pn. „Wzrost konkurencyjności DMD Sp. z o.o. poprzez zakup centrum obróbczego oraz sprężarki” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.01.05.00-20-0265/18-00 z dnia 11.12.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.
Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji stolarki okiennej i drzwiowej.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:
– uruchomienie produkcji i wprowadzenie na rynek okien PVC z wkładką aluminiową,
– poprawa jakości wytwarzanych produktów,
– obniżenie kosztów produkcji,
– zmniejszenie ilość odpadów,
– uproszczenie i skrócenie całego procesu produkcji
– podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 670 666,23 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 297 601,32 zł

Idź do góry