Aktualności

Informacja o dofinansowaniu


DMD Sp. z o.o., uzyskało wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na projekt pod tytułem „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W DMD SP. Z O.O. POPRZEZ ZAKUP WÓZKA, CHWYTAKA ORAZ RUSZTOWAŃ” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr 2023-W1-0948 z dnia 21.02.2023 r.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.